Η τηλεργασία και το αυξημένο security βάση του GDPR

Ο αριθμός των επιχειρήσεων που υιοθετούν την τηλεργασία διαρκώς αυξάνεται, στο πλαίσιο λήψης μέτρων αναχαίτισης του κορωνοϊού. Η εξ αποστάσεως εργασία οδηγεί με τη σειρά της σε μεγέθυνση της εξ αποστάσεως επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων. Πρόκειται για τάση που εγκυμονεί ειδικούς κινδύνους για την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων. Εξαιτίας αυτού, η εποπτική αρχή της Ιρλανδίας, όπου εφαρμόζεται ο GDPR, με χθεσινή ανακοίνωσή της παρέχει τις ακόλουθες βασικές συμβουλές για την αντιμετώπισή τους. Οι τελευταίες είναι πολύ […]